Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

NÁUČNÝ CHODNÍK

O projekte Realizácia Podporili nás Na stiahnutie
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Náučný chodník
Slovenský raj - Nízke Tatry

Podporili nás

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácii projektu NCH Slovneský raj - Nízke Tatry. Naše poďakovanie patrí hlavne ľudom, ktorí sa aktívne zapájali do organizovaných brigád a radi pomohli aj keď len s maličkosťami.

Ďakujeme občanom a priaznivcom obce Vernár:
Vladimír Šifra ml., Milan Knižka, Jaromír Knižka, Peter Dula, Andrej Chovan, Pavol Chovan ml., Peter Jína, Jozef Kerestúr, Jaromír Mačuga, Ján Mindok, Milan Mlynárčik, Vladimír Ondruš ml., Milan Petrigáč ml., Ondrej Petrigáč, Martin Šifra, Peter Škoviera, Róbert Šifra, Milan Petrigáč st., Jaroslav Sýkora st., Vladimír Šifra st., Katarína Šifrová, Michaela Šifrová a tí, na ktorých sme zabudli.

Veľké poďakovanie patrí aj našim sponzorom, bez ktorých by tento projekt nemohol byť uskutočnený:

Za fotografie zvierat na panel č. 5 ďakujeme pánovi Miroslavovi Zumríkovi R.I.P
Za vypracovanie obsahu penelu č. 2 o geológii ďakujeme Geologickému ústavu Dionýza Štúra (Ján Madarás)
Text na panel č. 4 o histórií pasenia dobytka pre nás pripravil JUDr. Dušan Petrigáč
Použitie garážových priestorov pre prácu v dielni nám poskytol pán Miroslav Novotný
Za kreslené obrázky ďakujeme Emílii Rigdovej
Na prekladoch textov do anglického jazyka sa podieľali pán Dušan Belivaqua, Ján Šifra a Zuzka Hudáčová

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené