Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Všeobecné informácie

Fauna Flóra Geológia Geomorfológia Podnebie Vodopis Ľudová kultúra História Ochrana prírody
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Všeobecné informácie

Geomorfológia

Územie Nízkych Tatier predstavuje druhé najväčšie pohorie Slovenska, vrcholí Ďumbierom (2043 m.n.m.) v západnej časti pohoria. Geomorfologicky sa Nízke tatry členia na Ďumbierske a na Kráľovohoľské Tatry. Východná časť - Kráľovohoľská vrcholí Kráľovou hoľou (1946 m.n.m.).

Kráľovohoľské Tatry majú svojrázny charakter. Ich mohutná a asymetrická klenba sa tiahne v smere západ - východ. Hlavný hrebeň je posunutý bližšie k Hronu, čiže na južnú stranu. Preto sú južné rázsochy a doliny kratšie ako severné.

Kráľova hoľa tvorí hlavný krajinársky prvok východnej časti Nízkych Tatier, je to tiež záver tohto pohoria. Siaha do výšky 1946 m.n.m.

Oblasť Kráľovej hole je pramenisko najväčších Slovenských riek - Váhu (Čierneho Váhu), Hrona, Hnilca a Hornádu.

K Horehronskému podoliu sa zváža od vrcholu strmá, bohato zalesnená Šumiacka dolina s rovnomenným potokom. Južné svahy spadajú cez Vyšné sedlo, Predné sedlo a Úboč k obci Šumiac.

Kráľova skala (1690 m.n.m.), kužeľovitý skalný vrchol tvorí juhovýchodnú rázsochu Kráľovej hole. S pod jej vrcholu husto zalesnené svahy, v nižších polohách lúčnaté plochy spadajú k obci Telgárt.

Východné, turistický neprístupné svahy tvoria záver pohoria Nízkych Tatier. Postupne klesajúci hôľny charakter krajiny vystriedajú husto zalesnené oblasti.

Rázsocha vybiehajúca severovýchodne spája Kráľovu hoľu s Prednou hoľou. V tomto výbežku sa rozprestiera PR Martalúzka, skalný amfiteáter s kaskádami Hnilca. PR Martalúzka je ojedinelou ukážkou prechodu lesa do hôľneho pásma vo výškovom rozpätí 250 m zvýrazňujúca krajinársku hodnotu územia.

Severné svahy spadajú k Vikartovskej priekope, hornej časti Hornádskej kotliny dolinami Veľký a Malý Brunov. V hornej časti doliny Veľký Brunov sú stopy zaľadnenia - ľadovcový kotol s obrúsenými skalnými stienkami a dnom zavaleným balvanmi, porastenými kosodrevinou a jarabinou.

Západne od vrcholu Kráľovej hole pokračuje hrebeň Nízkych Tatier cez Strednú hoľu, Orlovú, Bartkovú s typickým hôľnym charakterom krajiny do Ždiarského sedla.

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené