Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Obce

Liptovská Teplička Vikartovce Kravany Spišské Bystré Vernár Telgárt Šumiac Vaľkovňa Pohorelá Heľpa

Chránené územia

PR Martalúzka NPR Meandre Hrona NPR Hnilecká jelšina

Kopce

Andrejcová Bartková Kráľova skala Orlová Predná hoľa Stredná hoľa Ždiarske sedlo

Doliny

Bystrá dolina Šumiacka dolina Veľký Brunov Zadná dolina Ždiarska dolina

Planiny

Šušková Smerečiny

Národné parky

Nízke Tatry Slovenský raj Muránska planina Vysoké Tatry
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Okolie

Spišské Bystré

Charakteristika:
Obec Spišské Bystré leží v Hornádskej kotline 8 km južne od Popradu v nadmorskej výške 640 m n.m. Je obklopená pohoriami troch významných národných parkov Slovenska. Z juhu ju obklopuje východná časť Nízkych Tatier s dominantnou Kráľovou hoľou. Národný park Slovenský Raj sa nachádza 10 km východne od obce a Vysoké Tatry 20 km severne od obce.

História:
V roku 1223 na žiadosť kráľovského komorníka a súčasne spišského župana Dionýza, daroval kráľ Ondrej II. /1205-1235/, alebo jeho syn Koloman hornú časť údolia reholi cistercitov. Kláštor založili v blízkosti Spišského Štiavnika a dostal názov Opátstvo Panny Márie na Spiši. Od 14. storočia sa preň používa názov Štiavnické opátstvo. Kláštor dostal pre svoju existenciu pomerne rozsiahle územie, asi 290 km².

Hneď na začiatku si opátstvo založilo hospodárske dvory. Jeden z nich bol priamo v Sp.Štiavniku, druhým sa stal dvor neďaleko dnešného Spišského Bystrého nazývaný donedávna Ugovské.

Vpád Tatárov v roku 1242 prerušil aj rozvoj kláštora a opátstva. Po ich odchode však nastáva na Spiši zvýšený kolonizačný a stavebný ruch. Cisterciti sa snažia kultivovať svoje územie. Okrem vlastného pričinenia a vykonávania ťažkej fyzickej práce si pomáhajú tým,že časti svojho územia prideľujú ľuďom, ktorí sa zaviažu založiť obce a zaľudniť ich. Dostávajú za to výsady, ako napríklad dedičské richtárstvo, miesto na postavenie domu, slobodné užívanie značných poľnohospodárskych plôch, právo vlastniť mlyn a pod. Zakladateľov obcí nazývame šoltýsmi. Takýmto spôsobom vznikli aj Kubachy.

Možno povedať, že dnešná obec s presne vymedzeným chotárom vznikla v 70. rokoch 13. storočia na sútoku potokov Bystrá a Kubašok pre ich vyústením do Hornádu. Súčasne s Kubachmi založil Helebrand aj Hranovnicu.

V tomto období bol v strede Kubách postavený aj murovaný kostol, ktorého zachovaný portál obsahuje románske dekoratívne prvky. Charakter kostola je gotický.

Prvá písomná zmienka o obci je z 20. marca 1294. Uvádza sa ako villa Cubach. Nemecké slovo Kuh-krava a Bach-potok je najhodnovernejšie vysvetlenie názvu obce, kde bolo najdôležitejšie poľnohospodárstvo a chov dobytka.

Pôvodná obec Kubachy je od roku 1948 premenovaná na Spišské Bystré.

Vybavenie:
Lyžiarske stredisko, požičovňa lyží, reštaurácie, penzióny, obchody, lekáreň.

Viac info na www.spisskebystre.sk

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené