Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

NÁUČNÝ CHODNÍK

O projekte Realizácia Podporili nás Na stiahnutie
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Náučný chodník
Slovenský raj - Nízke Tatry

Realizácia

Administratíva

Projekt na zmenu turistického chodníka z obce Vernár na vrchol Kráľovej hole na náučný chodník začal podaním žiadosti na Správu národného parku Slovenský raj a následne Správu národného parku Nízke Tatry. Reakcie týchto orgánov ako zástupcov štátnej ochrany prírody boli kladné, prisľúbili nám aj pomoc pri vytváraní obsahu informačných panelov. Následne sme oslovili ďalšie dotknuté strany, inštitúcie a majiteľov pozemkov. Nasledovala obhliadka chodníka, konzultácie, hľadanie riešení ako projekt realizovať a zhromažďovanie všetkých povolení. Nikto z nás nemal žiadne skúsenosti s podobným projektom, tak sme postupne zisťovali, aké všemožné povolenia ešte potrebujeme a niekedy sme len nechápavo krútili hlavou. Chodník totiž fyzicky existoval, jednalo sa len o osadenie informačných panelov a jeho prekategorizovanie z turistického na náučný chodník. Najviac času nám zabralo vybavenie povolenia na doznačkovanie chodníka vedúceho na vrchol Prednej hole významovou značkou – vrchol, miesto s rozhľadom. Turisti tak môžu vystúpiť na najvyšší bod NP Slovenský raj, tí menej zdatný sa odtiaľ vrátiť spať do Vernára.

Súbežne s vybavovaním povolení sme sa snažili získať finančné prostriedky a sponzorov na realizáciu náučného chodníka. Projekt podaný do nadácie Ekopolis, nám nebol schválený, avšak pokus o získanie finančných prostriedkov z Nadácie SPP bol úspešnejší, aj keď sme kvôli neúplným a neukončeným povoleniam a súhlasom nemohli projekt uskutočniť v danom termíne. Nadácia SPP nám vyšla v ústrety a predĺžila nám dobu na spracovanie projektu o jeden rok. Obec Vernár tiež prispela časťou finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu. Urbarské a pasienkové spoločenstvo Vernár nám poskytlo drevnú hmotu, firma Arcgeo povrchovú 2,5D mapu, výrobca GPS prístrojov Garmin nám zapožičal turistický navigačný prístroj na presné zameranie chodníka.

Prechod chodníka a jeho schodnosť a preznačkovanie

Po obhliadke chodníka nasledovalo spriechodnenie kalamitou postihnutej časti (úsek Smrečinské sedlo – Martalúzka). Turistické značenie bolo na veľkej časti v zlom stave, neobnovované aj niekoľko desiatok rokov. Preznačkovanie celej trasy, výmena drevených pútačov (smerníkov) za nové, výmena skorodovaných a nečitateľných plechových smeroviek boli preto nutné práce vyžadujúce veľa času a úsilia.Technické vyhotovenie

1. Grafické návrhy panelov (priebežne počas celej doby vyhotovenia)

Od začiatku projektu, sme si kládli za úkol vytvoriť informačné panely, ktoré by turistov zaujali ma prvý pohľad. Upustili sme od obsiahlych a príliš odborných textov, s ktorými sa často stretávame na iných náučných chodníkoch. Niektoré druhy informácií sa ale iným než odborným spôsobom spracovať nedali, snažili sme sa to urobiť čo najjednoduchšie a najpútavejšie. Textovú časť obohatiť o nejakú povesť, legendu, verše ľudových piesni spájajúcich sa s daným miestom, ...
Fotografie prešli výberom, aby boli čo najkvalitnejšie a pestré, ale zároveň najviac vystihovali charakter tohto územia. Na spestrenie sme použili aj kreslené obrázky.
Po technickej stránke sú panely vytlačené na PVC doskách špeciálnymi farbami, ktoré zaručia stálosť a odolnosť voči slnečným lúčom. Na zvýšenie odolnosti voči poveternostným vplyvom sú uložené pod plexisklom.

2. Terénne prípravy

Preznačkovanie
Práce v teréne začali postupným viac etapovým preznačkovaním celej trasy pripravovaného chodníka (červená a modrá pásová značka). Chodník vedúci na vrchol Prednej hole sme preznačkovali významovou značkou vrchol, miesto s rozhľadom (červený trojuholník v bielom štvorci). Neskôr nasledovalo doplnenie značky náučného chodníka na celej trase. Značkovanie prebehlo pod dohľadom školeného značkára v spolupráci s dobrovoľníkmi.

Výmena drevených smerníkov (pútačov) a plechových smeroviek Na všetkých rázcestiach turistických chodníkoch a turistických informačných miestach bolo nevyhnutné vymeniť drevené smerníky za nové. Spolu s členmi dobrovoľnej horskej služby sme takto najskôr urobili na vrchole Kráľovej hole, neskôr nasledovala výmena smerníkov na Martalúzke, Smrečinskom sedle a v obci Vernár. V lokalite Mlynna a na Morne sme osadili nové smerníky. Smerníky sme osadzali podľa noriem KST medzi kovovú konštrukciu v betónovom základe. Smerník takto nie je priamo v kontakte s podkladom, čo mu zaručí dlhšiu životnosť.Príprava nosných konštrukcií na informačné panely
Vzhľadom na drsné poveternostné podmienky, sme nosné konštrukcie zhotovili z kovových materiálov. Konštrukcie sme pripravili a následne ošetrili niekoľkovrstvovým náterom v dielni, následne sme ich rozmiestnili po trase chodníka a osadili. Na tieto kovové konštrukcie boli postupne namontované drevené nosné časti.

Montáž informačných panelov
Montáž hotových informačných panelov, zarámovaných pod ochranným plexisklom bola posledná fáza projektu. Tak ako všetky práce, aj táto časť musela byť vzhľadom na náročnosť terénu rozdelené na viacero etáp. Postupne boli všetky informačné panely pomocou skrutiek namontované na drevenú nosnú časť konštrukcie.

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené